Faasimine

Faasimist teostame nii mehaaniliselt kui ka termilliselt. Mehaanilist faasimist teostame seadmetega GULLCO KBM18 ja TruTool TKF 1500. Termilist faasimist teostame gaasi- / plasmapingiga.