Viistäminen

Suoritamme sekä mekaanista että termistä viistämistä. Mekaanista viistämistä suoritamme GULLCO KBM18 ja TruTool TKF 1500 -laitteella. Termistä viistämistä suoritamme kaasu-/plasmakoneella.